Trochę teorii

Trochę teorii, już wiemy co to jest alergia, jakie są objawy, jak przeciwdziałać jej stępowaniu. Jak leczyć. Czas nadszedł na typy reakcji alergicznych.
Według ustaleń Coombsa i Gella wyróżnia się cztery typy reakcji alergicznej, w zależności od patomechanizmu immunologicznego.
I – reakcja typu natychmiastowego
Przykładem jest astma alergiczna oraz alergiczny nieżyt nosa, anafilaksja, atopowe zapalenie skóry, na czym polega? Następstwo połączenia antygenu ze swoistym przeciwciałem IgE na powierzchni komórki tucznej i bazofilów.
II – reakcja cytotoksyczna – reakcja poprzetoczeniowa, niektóre postacie pokrzywki i inne, bardziej skomplikowane. Polega ona na połączeniu antygenu znajdującego się na błonie komórkowej z krążącymi przeciwciałami klasy IgG lub IgM.
III – reakcja kompleksów immunologicznych. Występuje, gdy antygeny zostaną połączone z przeciwciałami klasy IgG.
IV – reakcja komórkowa – (opóźniona). Ujawnia się w postaci alergicznego wyprysku kontaktowego. Polega na połączeniu antygenu (komórki dendrytyczne) z limfocytem T.
Skomplikowane, jednakże warto czasem zagłębić się w nieznane by poznać tajniki wroga, jakim jest alergia.